Home » NIEUWS » Corona maatregelen

carnaval

 

 

CARNAVAL                                                                                                                                                      

En nu staan we weer plots voor  carnaval een belangrijk gemeenschapsgebeuren in  het Brabantse land. 

We zullen carnaval niet uitbundig vieren misschien  in beperkte vorm.

Nu het steeds duidelijker wordt dat de corona snel terug trekt kunnen wij elkaar weer bezoeken.

Moge de carnavalsdagen ons ervan doordringen dat wij allemaal gewone mensen zijn, die elke dag met elkaar moeten optrekken en die elkaar ook elke dag nodig hebben.

Immers alléén kan niemand zich voldoende handhaven, zeker niet in coronatijd.

Het kan de mens inspiratie geven om nieuwe wegen in te slaan waarin de mens geschapen naar “Gods beeld en gelijkenis” temidden van al het geschapene weer centraal komt te staan.

Dat carnaval en vastenavond alles te maken hebben met de vastentijd welke we tegenwoordig veertig-dagen-tijd noemen, mag voor iedereen duidelijk zijn.  

De vastentijd (40 dagen) vindt haar slot in de Paaswake als de kerk vol vreugde de verrijzenis van Christus viert.

Gezellige carnavalsdagen.

Pastoor James.

 

Vanaf 26 januari mogen zoveel mensen de eucharistievieringen bezoeken als er plaats is op 1,5 m

U hoeft zich tevoren niet aan te melden.

Bij de ingang moeten de handen worden gedesinfecteerd. Daarvoor zijn materialen aanwezig. In de kerk zijn stickers op de banken geplakt waar men mag gaan zitten. Echtparen en gezinsleden mogen bij elkaar zitten. De looproute is aangegeven en de 1,50 m blijft van kracht, ook bij het te Communie gaan.

Tijdens het lopen in de kerk wordt u verzocht een mondkapje te dragen. Als u in de bank plaatsneemt, mag het mondkapje weer af.

Het bestuur hoopt, dat iedereen zich aan de (noodzakelijke) voorschriften houdt.
Het is in ieders belang!

Mochten er wijzigingen zijn houdt het bestuur van Parochie de Goede Herder u via de Neije Krant en de Schakel op de hoogte.