Beleidsplan

 

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan,
een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstellingen voor de komende periode zijn vastgelegd. 
De tekst van het beleidsplan kunt u hieronder vinden.

Bestuur Parochie De Goede Herder.