1e Communie

Tijdens het laatste avondmaal nodigt Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Als hij voor de laatste keer het brood en de wijn deelt, zegt hij daarbij: "Doe dit om mij te gedenken". Hij roept ons met deze woorden, - die tijdens elke eucharistieviering worden uitgesproken -, op om de herinnering aan hem levend te houden. En dat doen we door in de eucharistieviering het brood en de wijn te delen. Als we dat doen, dan delen we in het leven van Jezus en nemen we zijn leven, zijn levenshouding en zijn verbondenheid met God in ons eigen leven op.

Het woord eucharistie betekent letterlijk "dankzegging". Mensen betuigen eer aan God omdat zij God erkennen als schepper, bron van leven, vrede of het goede en ze danken God hiervoor. Alles wat mensen aan goeds in hun leven ervaren kan aanleiding zijn voor het prijzen en danken van God.

Eeuwenlang al neemt de eucharistie een centrale plaats in in het leven van de kerk. Het samenkomen van mensen die in Jezus geloven werkt gemeenschapvormend. In de eucharistie luisteren we naar verhalen over Jezus, we zingen en bidden samen, en we delen brood en wijn. We geloven dat in het delen van brood en wijn God ons nabij is en dat zijn helende kracht te ervaren is. Zo mogen we het leven van alledag weer ingaan: met zijn helende kracht in ons hart en vol inspiratie om te doen zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Als kinderen hun Eerste Communie doen, nemen ze voor het eerste deel aan de viering van de eucharistie. Hierdoor worden de kinderen, - evenals bij de doop -, opgenomen in de gemeenschap van mensen die geloven in Jezus. Voordat het zover is, worden zowel de kinderen als hun ouders voorbereid op deze stap.

Voor de kinderen zijn er bijeenkomsten waar verhalen over Jezus worden verteld en wordt gezongen en gebeden. En natuurlijk doen we ook een spelletje en maken we iets moois om de kerk mee te versieren. In al deze bijeenkomsten wordt gezocht naar de verbinding tussen het gewone dagelijkse leven en het geloof. Elke keer weer opnieuw wordt de vraag gesteld: "wat betekent het nu dat je bij Jezus wilt horen?"

De communicanten ontvangen een werkboekje met verhalen en opdrachten. Met behulp hiervan kunnen de kinderen thuis nog even stilstaan bij en vertellen over wat zij in de bijeenkomsten hebben gehoord en beleefd.

Natuurlijk hoort ook het bijwonen van vieringen bij het communieproject. Speciaal voor de communicanten is er gewoonlijk de presentatieviering waar de kinderen worden voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar speciale vieringen voor kinderen. De eerste communie werd tot enkele jaren in elke geloofsgemeenschap voorbereid en gevierd. Met oog op hun situatie zijn de geloofsgemeenschappen van Mill, St. Hubert en Wilbertoord gezamenlijk de voorbereiding en de viering van de 1e communie gestart. Op dit ogenblik maakt het COVID-19virus alles anders, maar hopen we volgend jaar weer aan alles volgens oud gebruik nader invulling te kunnen geven.

                                        Informatie:


Mill: Parochiecentrum: geopend op di-wo-do en
        vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (0485)451282
Langenboom:   Mw. Riny Kuppen-de Klein tel.
                            (0486)431700
Haps:                 Marloes Kuijpers 06-25104194
Sint Hubert:       Mw. Mariska Gijsbertsen(0485)511250
Wilbertoord:      Mw. Mariska Gijsbertsen(0485)511250