Biecht

Geen mens kan zeggen dat hij of zij alles goed doet. Iedereen maakt wel eens fouten; soms banale dingen, soms erger. Dan gaat het geweten knagen. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van waar we tekort zijn geschoten (gewetensonderzoek). En het is heilzaam om vergeving te vragen voor onze tekortkomingen. Het is tegelijk ook een hele levenskunst om aan anderen vergeving te schenken. Want waar vergeving achterwege blijft, blijft er onvrede en onmin en kan het zelfs van kwaad naar erger gaan. Onderlinge verzoening kan opluchten en een positief en een vreugdevol gebeuren zijn.

In de kerk noemen we elke fout tegen de liefde: zonde. Wanneer we een ander onrecht doen, doen we ook Gods Liefde onrecht aan. Soms voelt een mens zich daarbij in zijn geweten bezwaard. Niet omdat hem dat aangepraat wordt, maar omdat hij zich heel goed bewust is dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem noch door een ander goed gepraat kan worden. En wat misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo'n bezwarende situatie biedt God een helpende hand aan. Hij nodigt de mens uit om de liefde weer te herstellen met het Sacrament van Boete en Verzoening. In dit sacrament vragen en ontvangen wij vergeving van God (dit is de verzoening), en trachten wij om het gedane kwaad of onrecht te herstellen (dit is de boete).

De veertigdagentijd die voorafgaat aan het paasfeest is het moment om schoon schip te maken en de opluchting te ervaren van de verzoening met God. Maar ook de Advent, die ons voorbereidt op Kerstmis, is een uitstekende periode om ons te bezinnen op ons leven. In beide voorbereidingstijden wordt er in onze kerk een boeteviering gehouden. In deze boeteviering denken we samen na over het leven en hoe wij daarin staan, hoe ons denken, handelen en spreken zich verhouden tot de liefde waar God voor staat. In de viering vragen wij ook uitdrukkelijk God om vergeving voor onze tekortkomingen.

Sorry zeggen we allemaal wel eens. Maar het is ook goed om met God, uzelf en anderen weer in het reine te komen. Het is ook mogelijk om in persoonlijk gesprek (biecht) het sacrament van boete en verzoening persoonlijk te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Informatie:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk