Ziekenzalving

Aan mensen die hun levenseinde voelen naderen kan de ziekenzalving of ziekenzegening worden toegediend. Dit geeft de zieke of stervende de kracht van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun. Het kan hoop en vertrouwen geven tegen de angst voor de dood en kracht geven in het lijden. Rust en vrede om te kunnen sterven.

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving ook wel het heilig Oliesel, het laatste sacrament of bediening genoemd. Het sacrament werd meestal ontvangen bij acuut levensgevaar. Steeds meer groeit het inzicht om dit sacrament bij voorkeur toe te dienen tijdens het ziek zijn en niet meer op het allerlaatste moment. Voor de stervende kan het een belangrijk moment zijn in het afscheid nemen, dat zij of hij helemaal bewust wil en kan meemaken. Vaak is het een erg indringend moment dat kracht en rust geeft. En je beleeft het samen. Ook voor een partner, voor familie en voor vrienden zal het een dierbaar moment zijn op de weg van het afscheid nemen.

Wanneer een stervende bediend wil worden, kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Informatie:

Pastoor James: tel. 0485-451282

Pastor Bas van Dijk: tel. 0639195855