Vrijwilligers

In de Parochie De Goede Herder zijn ruim 900 vrijwilligers behulpzaam op velerlei terreinen. Ze participeren in werkgroepen, koren, kerkschoonmaak, koster, lector, parkgroep enz. enz.
De parochie kan gewoon niet buiten deze vrijwilligers en is dan ook bijzonder blij dat zovelen zich hiervoor inzetten.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger uw steentje bij te dragen, neem dan contact op met de locatieraad van uw dorp.