H.H. Barbara en Hubertus - Sint Hubert

 

Sint Hubert maakte tot 1796 deel uit van de parochie Mill. In 1459 was er voor het eerst sprake van een kapel die bediend werd door de paters van de Norbertijnerabdij van Marienweerd te Beesd. Zij leverden de rector van de kapel. In 1648 werd de kerk genaast maar, aangezien er geen protestanten woonden in Sint Hubert, werd de kerk gebruikt als opslagplaats voor turf en klein gereedschap. Tot 1673 was de uitoefening van de katholieke eredienst zelfs geheel verboden, waarna zij een schuurkerk mochten gebruiken. In 1796 kregen de katholieken hun kerk terug en werd Sint Hubert een zelfstandige parochie, maar tot 1818 leverden de Norbertijnen nog de pastoor. In 1996 werd het 200-jarig bestaan van de zelfstandige parochie gevierd.

Het gebouw is ten dele een nog 15e eeuwse gotische kerk, waaraan in 1924 een nieuw transept en koor toegevoegd zijn. 15e eeuwse toren van drie geledingen, waarvan de middelste met rechthoekig en de bovenste met spitsboogvormige nissen is versierd; achtkante spits. Eenbeukig schip met vlak gestucadoord tongewelf uit 1825.

Kerkinventaris: in het torenportaal beelden, tezamen de Drievuldigheid met Maria en Johannes Evangelist voorstellende, afkomstig van het gesloopte 18e eeuwse altaarretabel. 18e eeuwse preekstoel en biechtstoel; vroeg 16e eeuws Catharinabeeld; laat 18e eeuwse beelden van Hubertus, Jacobus en Barbara. Gesneden orgelbalustrade uit 1857. In 1970 werd het interieur aangepast aan de vernieuwde liturgische eisen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965), dat tot doel had de Katholieke Kerk aan de moderne tijd aan te passen.

In 2014 werd het 555 jarig bestaan van de kerk gevierd.
Na 218 jaar als zelfstandige parochie (sinds 2005 deel uitmakend van de Pastorale Eenheid Regio Mill), ging de parochie op 1 december van dat jaar op in de fusieparochie Parochie De Goede Herder. Deze nieuwe parochie wordt gevormd door de lokale geloofsgemeenschappen in Mill, Haps, Langenboom, Wilbertoord, en Sint Hubert.