H. Vormsel

Probeer je je eens voor te stellen dat je leven een grote reis is? De start van je leven begint dan bij je geboorte. Je kunt je ook de vraag stellen wanneer eindigt mijn levensreis ?

Stel je je eens voor dat alle mensen onderweg zijn. Gelukkig hoef je die levensweg niet alleen te maken. Je hebt ouders, familie, vrienden, vriendinnen en zoveel anderen met wie je samen kunt optrekken. Heel veel mensen kunnen je helpen.
Allemaal zijn wij op weg.
Hoe ziet onze levensreis eruit?
Is het een fijne en leuke tocht?
Is er een routebeschrijving voor de toekomst?
Waar gaat de weg naar toe?
Wat willen we bereiken?
Het zijn allemaal vragen die ons bezig houden.
Als je gelooft loop je niet alleen samen met andere mensen op je levensweg, maar ook God trekt dan met je mee. God wil bij jou zijn, bij alles wat je meemaakt en bij alles wat je tegenkomt. Doe jij ook mee?
Doet uw zoon of dochter ook mee?

Op de informatieavond voor de ouders kunnen kinderen zich opgeven.
Vervolgens volgen er diverse bijeenkomsten waar spannende (godsdienstige) verhalen worden verteld met een gezellig en leerzaam spelelement. Ook worden onderling goede gesprekken gevoerd en wordt in overleg met de vormelingen gekozen voor een goed doel waarvoor zij zich sterk maken.
In de parochie De Goede Herder kennen we tot nu toe twee samenwerkingsverbanden voor de voorbereiding en de viering van het vormsel. De geloofsgemeenschappen Mill, St. Hubert en Wilbertoord doen dit gezamenlijk en de geloofsgemeenschap van Langenboom werkt samen met die van Haps. Met oog op de bijzondere situaties die het coronavirus met zich meegebracht heeft, is er waar nodig een aangepaste voorbereiding en viering.

                                      Informatie:

Mill: Parochiecentrum: geopend op di-wo-do en
          vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
          Tel. (0485)-451282
Haps:                vacant
Langenboom:  Mw. Fr. van der Duijn-van Boekel                                                  (0486)-431591
Sint Hubert:     Mw. Mariska Gijsbertsen (0485)-511250
Wilbertoord:    Mw. Mariska Gijsbertsen (0485)-511250