H. Doopsel

Vanaf haar stichting kent de Kerk de sacramentele doop met water. In de eerste eeuwen van het christendom werd het Doopsel met name aan volwassenen toegediend. Dat is een groot verschil met onze tijd, waarin vooral kinderen worden gedoopt.
De vroege christenen beleefden de doop, juist omdat het sacrament meestal volwassenen betrof, zeer intensief. De dopelingen namen door de onderdompeling in en het opkomen uit het water, op symbolische wijze deel aan de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

 

Er is veel nagedacht over de vraag of de kinderdoop wel een goede praktijk is. Is het niet beter te wachten tot het kind mondig is om zelf te beslissen of het gedoopt wil worden?
Volgens de katholieke traditie is het antwoord op deze vraag: neen.
Uiteraard kan een kind nog niet geloven. Daarom kan het worden gedoopt op grond van het geloof van ouders of verzorgers. Omdat de ouders deel uitmaken van de plaatselijke parochie, die weer onderdeel uitmaakt van de wereldkerk, is het uiteindelijk de gehele Kerk die met haar geloof garant staat als een kind wordt gedoopt.
Voor het maken van een afspraak of het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de parochie.
Uitgangspunt bij de hedendaagse voorbereiding op de volwassenendoop is steeds de individuele levensweg van de kandidaat, die in het perspectief van de Schrift, de kerkelijke tradities en de parochie nader wordt geduid.

                                       Informatie:
Mill: Parochiecentrum: geopend op di-wo-do en
        vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (0485)451282
Haps:                Mw. A. Laurant-Heeren (0485)317836
Langenboom:  Koster W. Emons: (0486)432172
Sint Hubert:     Mw. Mariska Gijsbertsen (0485)-511250
Wilbertoord:    Mw. A. van Gils-Rutten