Ontstaan Parochie De Goede Herder

 

Het priestertekort is de voornaamste reden geweest voor de parochies Haps - Langenboom - Mill - Sint Hubert en Wilbertoord om reeds in 2003 bijeen te komen, om te spreken over innigere samenwerking. Daartoe werd met ingang van 1 januari 2005 de Pastorale Eenheid Regio Mill in het leven geroepen. De heer Leo Feijen was bij de feestelijke oprichting in Wilbertoord de gastspreker.
Deze samenwerking verliep voortreffelijk. Het bisdom heeft als beleid gekozen te komen tot samenvoeging van meerdere parochies tot zg. nieuwe parochies. Na voorbereidende besprekingen zijn de 5 bovengenoemde parochies op 1 december 2014 opgegaan in de nieuwe parochie: Parochie Regio Mill, die in mei 2017 de naam gekregen heeft: Parochie De Goede Herder.