Parochie De Goede Herder                                                                                                       

Email: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com i.www.parochiedegoedeherder-mill.nl                                                                                                         

Pastor Bas van Dijk  0485-218712                                                                                                     

Pastoor James           0485-451282                                                                                                    

Het secretariaat van de parochie De Goede Herder is te bereiken van Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur tel. 0485-451282

 
H. Willibrordus Mill Zondag 1 oktober – 26e zondag door het jaar Overleden van de K.B.O.; Jan Lange; Jan Verweijen; Pieter v.d. Elzen; Toon Schaap en overleden fam. Schaap-Josephs; Tina Schaap en overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen;
H. Familie Langenboom
Zondag 1 oktober om 10.00 uur: Eucharistieviering; dia’s: A.V.
Intenties: Jan en Miet Geurts-Gelden tevens Birgit Geurts-Raaijmakers; Rianne van der Wijst.
Hubertus en Barbara St. Hubert Zaterdag 30 September om 19.00 uur Eucharistieviering met koor. Intenties: Koos en Toos van Haren Willems en intenties gevraagd uit dankbaarheid. Contact Ruud Rijntjes voor uw intenties en vragen op 0485-212922 of per email: sinthubertparochieberichten@gmail.com.
H. Joseph Wilbertoord Zaterdag 30 september om 19.00 uur eucharistieviering, het koor Con Amore verzorgen de gezangen. De intenties zijn voor: Tien Manders vanwege verjaardag, overleden ouders Hurkmans-Siroen, tevens voor overleden broers, zwager, en schoonzus.
Zondag 1 oktober om 10.30 uur wordt er in de kerk van Wilbertoord de kliederkerk gehouden als laatste van de 5 locatie dit jaar. Het thema is DIERIENDAG en de gezinnen hebben allen een uitnodiging ontvangen, maar iedereen wordt hier van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen wat kliederkerk inhoud.
H. Nicolaas Haps - Geen vieringen dit weekend. 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

   
   

   

   

   

   

   

   

                                                 

                                                                                                                                     

   


      

                      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                  

     

     

     

     


    .

     

     

     

     

     

                                                                                                                                     

      

      

      

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------